EÚ a civilná držba zbraní

Dňa 16. novembra 2016 sa v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli uskutočnila konferencia pod názvom „EU FIREARMS DIRECTIVE REFORM“. Jej cieľom bolo prediskutovať a poukázať na problematiku návrhov Európskej komisie smerujúcich k drastickému obmedzeniu vlastníctva a držby palných zbraní s odvolávaním sa na boj proti terorizmu. Konferenciu organizovalo európske hnutie FIREARMS UNITED, ktorého aktívnym členom je aj Legis Telum.

Konferencia mala pomerne dramatický priebeh. Posúďte sami. Jedným z rečníkov bol komisár Alain Alexis, ktorý má na starosti reguláciu vnútorného trhu EÚ a obhajuje reštriktívny návrh EK. Kontrovali mu europoslanci, zástupcovia FU ako aj nezávislí experti. Za naše združenie sa konferencie zúčastnili JUDr. Boris Draškaba a Ing. Ľudovít Miklánek.

Stream celého priebehu konferencie nájdete na týchto odkazoch:
Link na EP: http://web.events … (možnosť dole zapnúť tlmočenie do českého jazyka)
Link na FU: https://firearms-united…

ep01

Miesto konania konferencie – Európsky parlament

Hneď prvý príspevok do panelovej diskusie pripadol eurokomisárovi Alexisovi a ten „nesklamal“. Uvádzanie poloprávd, zahmlievanie, vyvodzovanie veľmi pochybných záverov a samozrejme preukázanie absolútnej neznalosti základnej technickej problematiky, ktorá je pre kategorizáciu zbraní kľúčová. Bez ohľadu na logiku a fakty opakoval postoje EK dookola ako pokazený gramofón. Čerešničkou nakoniec bolo už len vyjadrenie, že dôkazom nebezpečnosti samonabíjacích legálnych zbraní v rukách občanov je to, že aj teroristi v Bataclane si zbrane prepli z full auto na jednotlivé rany. Toto nevymyslíte, to musí povedať eurokomisár…

Samozrejme mu to účastníci z pléna ale aj samotní speakri poriadne spočítali. Europoslankyňa p. Charanzová, tieňová spravodajkyňa EP pre túto novelu smernice sa do neho okamžite ostro pustila s tým, že mu jasne vysvetlila zásadné chyby ktoré vidí nielen v technických aspektoch, ale aj samotnej logike toho čo EK presadzuje. Následne sa ozvali prítomní zástupcovia zberateľov, športových strelcov a pod. Rovnako zúčastnení europoslanci smerovali k EK zásadnú výhradu, že doteraz neexistuje riadna oficiálna dopadová štúdia k návrhu, čo môže znamenať zásadný problém pri schvaľovaní akéhokoľvek znenia návrhu.

ep02

Eurokomisár Alexis v procese dokazovania toho, že nerozumie problematike

V ďalšom paneli boli prezentované dopadové štúdie spracované FU, ktoré sa snažia predpovedať dopady prípadnej smernice na trestnú činnosť a vnútorný trh EÚ a závery švédskeho experta, ktorý na základe zozbieraných štatistických dát vyhodnocoval dopad držby civilných zbraní na trestnú činnosť či možnosti a rozsah úniku legálnych civilných zbraní na ilegálny trh a ich zneužitie k páchaniu trestnej činnosti. Je zjavné, že negatívne dopady pripravovanej smernice v podobe, ako je navrhovaná, by boli v príkrom nepomere k prípadnému pozitívnemu prínosu.

ep03

Časť zhrnutia v rámci štúdie dopadu návrhu smernice od Firearms United

Na diskusiu reagoval aj prítomný poslanec Švajčiarskeho parlamentu a zároveň člen vedenia organizácie ProTell (švajčiarske LT). I keď Švajčiarsko nie je členom EÚ, je súčasťou Schengenského priestoru. Z toho vyplývajúce záväzky by pre Švajčiarsko znamenali, že tento návrh smernice by zásadným spôsobom ovplyvnil švajčiarske zbraňové právo a obranyschopnosť štátu. Podľa jeho vyhlásenia by v Švajčiarsku v prípade schválenia tejto smernice v EP vyhlásili referendum o vystúpení Švajčiarska zo Schengenského priestoru.

ep04

Účastníci boli zo všetkých členských štátov EÚ

Nasledovali vystúpenia zástupcov zberateľov, športových strelcov, armádnych rezervistov a pod. o reálnych dopadoch smernice na zbierky, kultúrne dedičstvo, šport a obranyschopnosť jednotlivých krajín.

Konferencia bola prelomovou udalosťou. Prvý krát v histórii sa spojila strelecká verejnosť naprieč EÚ, veľmi rázne a jednoznačne (vskutku bez politickej korektnosti) na pôde Európskeho parlamentu oznámila svoje postoje priamo do očí najvyšších predstaviteľov Európskych orgánov. Ako povedal predseda FU, Európska komisia si to asi neuvedomuje, ale svojím návrhom prebudila spiaceho obra. Vlastníkov legálnych zbraní, ktorých sa tento predpis dotýka, je v EÚ k dnešnému dňu viac ako 200.000.000.

Ako zástupcovia za LT a Slovensko sme počas konferencie a po konferencii absolvovali viacero osobných stretnutí s predstaviteľmi rôznych organizácií a združení v rámci rozvoja ďalšej medzinárodnej spolupráce. Rovnako sme hodnú chvíľu pobudli na pôde Stáleho zastúpenia SR pri EÚ a pri tejto príležitosti chceme veľmi pekne poďakovať našim predstaviteľom za množstvo vysoko kvalifikovanej práce, ktorú vykonali v prospech (nielen) občanov našej krajiny v tejto veci pred aj počas prebiehajúceho predsedníctva SR v Rade. Obzvlášť prebiehajúce trialógy, ktorým naši ľudia aktuálne predsedajú, sú nesmierne náročné. Po odbornej aj ľudskej stránke. O tom sa žiaľ v žiadnych novinách nedočítate.

Už teraz je vysoko pravdepodobné, že trialógy sa toho roku neskončia a budú pokračovať aj v roku 2017 pod Maltským predsedníctvom. V každom prípade sa otázka unijnej regulácie legálnej držby zbraní dostáva do úplne novej roviny. Ukázalo sa, že legálni vlastníci nie sú len neurčitou skupinou, na ktorej si niekto môže len tak nazbierať politické body. Sú skupinou, ktorá je organizovaná, uvedomelá a vie sa brániť účinnými prostriedkami aj proti politickým útokom.

Pokračujeme preto s opatrným optimizmom ďalej v našom boji za obranu základných občianskych slobôd a dúfame, že nám zachováte svoju podporu. Je pred nami ešte mnoho práce so stále neistým výsledkom.

lm, bd

ep05aep05b

Materiál konferencie