EK tlačí na zákaz AK, AR a zásobníkov

Verejnosť sa stále zdráha uveriť tomu, že nám opäť hrozí strata základných práv, a to od orgánu, ktorému sme odovzdali veľkú časť suverenity v nádeji, že bude naše záležitosti starostlivo spravovať. Niet sa čo diviť, informačná kampaň Európskej komisie beží na plné obrátky a doteraz máme v živej pamäti polopravdy a lži vyslovené aj jej zástupcami v SR.

Návrh Európskej komisie smerujúci k obmedzeniu legálnej držby strelných zbraní občanmi je pomerne rozsiahly a písaný zložitým právnym jazykom. Problematika je komplexná a komisia ju doteraz pred verejnosťou usilovne zahmlievala ubezpečeniami o svojich dobrých úmysloch. Správa Európskej komisie zo dňa 16.11.2016 však prezentuje skutočné úmysly, na ktoré verejnosť upozorňujeme už rok.

Vlna ilegálnej imigrácie pokračuje a s ňou rastie hrozba spoločenského rozvratu. Na hraniciach EÚ pribúdajú konflikty a vo vnútri dochádza k masovým teroristickým útokom. Susedíme s rozvráteným štátom v stave latentnej občianskej vojny, nehovoriac o neprehľadnej situácii v Turecku. Európska komisia teraz už jednoznačne deklaruje svoj úmysel napriek týmto okolnostiam zbaviť občana možnosti efektívne chrániť seba, svojich blízkych a svoj majetok, ako aj venovať sa športovej činnosti či zberateľstvu.

Posúďte sami, toto sú slová Európskej komisie:

„Ani po dvoch rokovaniach v rámci trialógu sa spolu-zákonodarci nedokázali dohodnúť na revízii Smernice o strelných zbraniach. Tieto vyjednávania musia byť odblokované aby bolo možné dostať z ulíc útočné zbrane vojenského charakteru, vrátane tých, ktoré boli upravené na samonabíjacie. Pozícia Komisie je jasná, a to že samonabíjacie útočné zbrane odvodené od „zbraní typu AK47“ a „zbraní typu AR15“ by mali byť zakázané pre civilné použitie nakoľko boli skonštruované pre vojenské účely. Kapacita zásobníkov pre krátke a dlhé zbrane by mala byť obmedzená na 10 nábojov a mali by podliehať povoleniu, striktnej kontrole a akékoľvek výnimky by mali byť striktne limitované a prísne sledované. Občania EU očakávajú v tejto oblasti urýchlený posun vpred aby tým bola zabezpečená ich ochrana. Dohodu o tejto kľúčovej legislatíve preto musíme dosiahnuť pred koncom roku 2016.“

 

Text v pôvodnom znení nájdete na týchto odkazoch:

https://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXV/EU/12/28/EU_122858/imfname_10671764.pdf

alebo

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/…/second_progress_report_towards_an_effective_and_genuine_security_union_en.pdf

Európska komisia chce odzbrojiť bezúhonných občanov, zbaviť ich majetku bez náhrady, drakonicky trestať a už sa tým vôbec netají. Bezdôvodne, bez diskusie a napriek nesúhlasu odbornej verejnosti ako aj viacerých členských štátov. Tento plán pošliapava základné ľudské a občianske práva chránené Chartou základných práv Európskej únie. Ide o metastázy totality alebo sme „iba“ svedkami byrokratickej neschopnosti? Plán komisie narazil na nečakaný odpor v Európskom parlamente a bol zásadne korigovaný aj Radou. Napriek tomu komisia názor nemení a tlačí ďalej.

Či už ide o zlý úmysel alebo neschopnosť, Európska komisia v súčasnom personálnom zložení sa týmto opäť diskvalifikuje. Podarilo sa jej však zjednotiť doteraz roztrieštenú opozíciu a vzniklo jednotné akcieschopné hnutie záujmových organizácií Firearms United, ktorého sme aktívnym členom. Hoci záujmové organizácie sú aktívne ako nikdy doposiaľ, je potrebné aby aj verejnosť opäť dala najavo svoj nesúhlas.

BD