Darujte 2% Legis Telum

Práve teraz je tá správna chvíľa, aby ste pomohli činnosti Legis Telum a tak i sebe. Stále trvá náš zápas s ministerstvom vnútra o čo najprijateľnejšie nové znenie zákona o Zbraniach a strelive. Robíme pre vás záujmové akcie a pripravujeme ďalšie. Darujte nám 2% z vašich daní.

 

Budú tak použité pre vás a vaše záujmy.

 

 

 

 

 

 

A. Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov:

 

1. Do 15.02.2010 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane. To je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Legis Telum poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

4. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia.

5. Do Vyhlásenia napíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať.

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2011 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2% v prospech vami vybraného prijímateľa.

 

 

 

B. Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby:

 

Právnické osoby môžu poukázať určité % z dane v náš prospech, pričom minimálna výška musí byť aspoň 8,30 €. Právnické osoby % zo zaplatenej dane poukazujú  priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky.
Odporúčame, aby ste svojho účtovníka odkázali pre podrobnosti na tento odkaz: http://www.rozhodni.sk/index.php?&Ind=53&P=index,sl

Danove_ priznanie PO_za_rok_2011.pdf
Potvrdenie_DPPO.pdf