A máme čo sme nechceli…

Po dlhotrvajúcom procese parlament dospel k rozhodnutiu, že na nás uvalí psychotesty. Každých 10 rokov pre skupinu zbrojného preukazu  A, C, držiteľov samonabíjacích zbraní odvodených od samočinných  a držiteľov zbraní A na výnimku.  Držitelia ostatných skupín zbrojného preukazu budú podrobení testovaniu psychologickej spôsobilosti možno len raz za život. Pripomeňme si, čo predchádzalo tomuto kroku.

 

V úplne prvom návrhu sa Ministerstvu vnútra SR podarilo premyslenou formuláciou zakázať cca 75% všetkých zbraní na Slovensku, vrátane airsoftových hračiek. Tento návrh v štyroch bodoch odporoval Ústave SR. Postupným legislatívnym procesom z návrhu “odpadávali” jednotlivé rozporné body, až sa zákazy stenšily na povinné psychotesty. Podľa informácií z pozadia sa do hry nakoniec dostala alternatíva: “Buď budú schválené psychotesty, alebo zásadné reštrikcie skupiny A zbrojného preukazu.” I keď z právneho hľadiska by tento krok nebol asi celkom priamočiaro realizovateľný, žiaľ našiel podporu naprieč celým politickým spektrom. Niekoľko poslancov zrazu vycítilo šancu zviditeľniť sa na úkor slovenských strelcov a zmätenej slovenskej verejnosti vnucovať falošný pocit bezpečia odzbrojením legálnych držiteľov zbraní. Okrem už pamätnej “ochrany nevinných obetí” pána ministra Lipšica, určite nezabudnuteľnými sa stali i vystúpenia pána poslanca Gábora Gála (info). Pán poslanec Martin Pado (info) dôsledne zastupoval záujmy poľovníkov, bez ohľadu na ostatných strelcov. Viacerých z nás prekvapil i prejav bývalého ministra vnútra pána Róberta Kaliňáka (info).

 

Pripomeňme však aj poslancov ktorí pomohli a stáli od začiatku na našej strane. Pán poslanec Jaroslav Suja (info) odviedol obrovský kus práce a máme mu byť všetci za čo vďační. Okrem podstatného zastávania pozície streleckej verejnosti na jednaniach aj vďaka nemu majú slovenskí spotrebitelia na tomto úseku rovnaké práva ako ostatní v Európe. Tiež vyjadrenia a odsúhlasený pozmeňujúci návrh pána poslanca Jaroslava Bašku (info) od začiatku smerovali k hájeniu našich práv.

 

Snáď jediným pozitívom novely je obmedzenie zákazu obchodu na diaľku v prípade zbraní kategórie D. Naši strelci a strelčatá tak opäť budú môcť nakupovať obľúbený sortiment cez internet.

 

Momentálne zákon pôjde k Prezidentovi SR, ale je dôvodný predpoklad, že bude podpísaný a nadobudne platnosť a účinnosť. Nás čaká zápas o vykonávací predpis Ministerstva zdravotníctva SR. Zatiaľ sa zdá, že to bude oveľa ťažší proces než bol boj v parlamente.

Psychotesty sú nezmysel. Prakticky sa to overilo už v roku 1994, kedy boli zrušené MVSR. Ak toto má byť akási “pokuta slovenskej verejnosti” za Harmana žiadame, aby psychológovia boli právne zodpovední za posudky, ktoré vystavia. Nech vieme, za čo platíme! Akú cenu má inak papier, za ktorý nechce prijať zodpovednosť ani len jeho autor?

 

Legis Telum bude i naďalej zastupovať záujmy slovenskej streleckej verejnosti. Využijeme všetky zákonné prostriedky a formy, ktoré nám tento demokratický štát a jeho právny poriadok umožňuje. Psychotesty boli už raz zrušené. Nie je dôvod, aby sa to nezopakovalo.

Podarilo sa zrušiť navrhovaný zákaz nadobúdania samonabíjacích zbraní, zrušiť navrhované povinné uschovávanie zbraní u držiteľov zbrojnej licencie, vstup do obydlia za účelom kontroly uloženia zbraní. Podarilo sa zachrániť zbierkovú činnosť a legalizovať internetový obchod. Nie je dôvod, aby sa opäť nepodarilo zastaviť ďalšie nezmyselné reštrikcie. Máme dôvod predpokladať, že táto novela nie je koniec, ale iba začiatok tlaku na streleckú verejnosť. Máme dôvod byť skeptickí, ale mohlo to dopadnúť oveľa horšie…

 

Ak chcete pomôcť aj vy, staňte sa členom Legis Telum (https://legistelum.sk/clenstvo).

 

Podporte nás. Zastupujeme i vaše demokratické práva.