Zbraňová kultúra na Slovensku

Médiá a politici nás naučili podvedome očakávať v oblasti postoja spoločnosti voči zbraniam skôr to negatívne. Ja sa ale chcem dnes venovať dobrým správam.

Príspevok z TA3 a  Záznam z tlačovej konferencie

Prvou je to, že prebehla  tretia zbraňová amnestia, ktorá dala znova možnosť vlastníkom zlegalizovať a užívať ich majetok. Na strelnice a do zbierok sa znova dostanú tisíce zbraní, ktoré by inak hrdzaveli niekde po povalách alebo pivniciach. Voči občanom jednoznačne ústretový krok. Druhou sú vyjadrenia ministra vnútra k legálnym zbraniam a základným štatistickým trendom. Tie sú dôležitým ukazovateľom vývoja.

Čo vždy na kurzoch prípravy záujemcov o Zbrojný preukaz prízvukujem je vyváženosť. Sloboda vyžaduje zodpovednosť, väčšie práva prinášajú širšie povinnosti. Pre Slovensko v roku 1993 nastal zásadný zlom. So samostatnosťou prišla vysoká miera slobody a to i v oblasti zbraní. Začalo sa budovať niečo, s čím sme na rozdiel od okolitých štátov, ktoré historicky samostatnosť a možnosť občanmi vlastniť zbrane zažili, skúsenosť nemali. Zbraňová kultúra.
Kultúru možno definovať ako súbor hodnôt, noriem, zvykov, vzťahov, inštitúcií etc. Ide teda o rámec, ktorý je definovaný naprieč oblasťami technickými, právnymi, etickými a i. Zúžiť ho na jednoduché schémy a hľadanie jednoduchých riešení komplikovaných problémov nie je možné (že, páni poslanci :). Systém zakážem = bude dobre, nefunguje.

Miera úrovne kultúry hovorí o slobode a spôsobilosti občianskej verejnosti vlastniť, držať a používať zbrane. Indikuje to, či zbrane medzi ľuďmi slúžia na rozvoj a obranu základných hodnôt spoločnosti, alebo je vysoká pravdepodobnosť ich zneužívania. Kultúra ako taká sa nevyskytne sama od seba. Môže byť iba výsledkom dlhodobej práce s ľuďmi a ich komplexného rozvoja. Zákonom sa kultúrnosť prikázať nedá, treba ju dlho a prácne budovať.

Čo teda z týchto ministerstvom spomínaných vyjadrení a čísiel vyplýva? Že systém v oblasti zbraňovej legislatívy v SR je principiálne nastavený vhodne – vyvážene. Aj za postupného zvyšovania počtu zbraní vidieť dlhodobé zásadné znižovanie kriminality na úseku legálnych zbraní. Podľa štatistík už trvá minimálne 10 rokov (napríklad aj bez ohľadu na ne/zavedenie psychotestov). A aj tie ktoré sa udejú, majú prevažne charakter nedbalostných, prípadne skratového jednania, skôr ako plánovaného zneužívania zbraní. Z predmetných štatistík je myslím jednoznačné, že Slováci sa tejto slobody chopili zodpovedne a súčasný trend je pozitívny. Je to jeden z dôkazov určitého dospievania našej spoločnosti. A to aj v porovnaní s okolitým svetom, keďže v oblasti zbraňovej slobody patríme vo svete medzi top krajiny.

Ide o argument, na ktorý treba pamätať, keď budú všakovakí obchodníci s dojmami znova tlačiť na zavedenie nových povinností a reštrikcií. Nenechajme zo seba robiť nesvojprávnych, povýšiť biznis nad slobodu a bezpečnosť. To je zlá cesta. Nielenže to nemožno tolerovať, ale musíme takýmto snahám aj aktívne brániť. Je to jediný spôsob ako si svoju slobodu udržíme, pretože tá stojí (za) námahu. Sama neprišla a sama nezostane.

 

Ing. Ľudovít Miklánek,
člen predstavenstva LT, o.z