Zasadnutie Výboru NRSR pre obranu a bezpečnosť

Vážení členovia a sympatizanti Združenia, strelecká verejnosť,
ako ste už isto postrehli v správach ktoré prebehli médiami, dňa 23.11.2010 sa konalo zasadnutie Výboru NRSR pre obranu a bezpečnosť k vládnemu návrhu novely zákona o strelných zbraniach a strelive z dielne ministra vnútra. Zástupcovia LT sa zúčastnili rokovania výboru, a čo je dôležitejšie, najmä neformálnych stretnutí s poslancami NRSR pred a po zasadnutí výboru. Priebeh zasadnutia výboru bol naznačený v médiách a zápis z rokovania bude dostupný aj na internetovej stránke NRSR. Minister vnútra pri predkladaní návrhu naďalej trval na svojich stanoviskách ktoré už boli široko medializované. Vo svojom ataku na streleckú obec nepoľavil, skôr naopak. Zo strany tak koaličných, ako aj opozičných poslancov však odznela pomerne rozsiahla kritika na adresu vládneho návrhu a postoja ministra k veci. Ako už viete, výbor odhlasoval pozmeňovací návrh v tom zmysle, že z návrhu novely majú byť vypustené ustanovenia o povinných psychotestoch. Bolo by naivné domnievať sa, že je dôvod poľaviť v našich snahách. Naopak, stále ostáva otázny navrhovaný plošný zákaz nadobúdania samonabíjacích zbrani odvodených zo samočinných, ako aj povinné uschovávanie týchto zbrani u držiteľov zbrojnej licencie. Združenie LT preto v rámci svojich možností naďalej aktívne pokračuje v snahe o dosiahnutie pozitívneho výsledku pre streleckú verejnosť, lobuje, spracúva pozmeňovacie návrhy a je v úzkom kontakte so zákonodarcami…

Ďakujeme za doterajšiu podporu a veríme, že naše snahy nebudú márne.