XVI. vedecká konferencia Zbrane a prevencia psychosociálneho zlyhania

Dovoľujeme si informovať streleckú verejnosť, že 6. – 7.9.2012 sa v Spišskej Novej Vsi uskutoční pod záštitou JUDr. Zdenka Trebuľu, predsedu Košického samosprávneho kraja, prof. JUDr. Vojtecha Tkáča, CSc., experta v oblasti legislatívy a práva v EU, prof. ThDr. PhDr. Amantiusa Akimjaka, PhD. a prodekana Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku multidisciplinárna XVI. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou – Z B R A N E  A  P R E V E N C I A psychosociálneho zlyhania z pohľadu pomáhajúcich profesií.

 

Na predmetnej konferencii sa zúčastní aj združenie Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní, o.z., za ktoré vystúpi v prvom dni predseda predstavenstva Ing. Ľudovít Miklánek s prednáškou na tému Motivácia vlastnenia zbrane z pohľadu zákona a druhý deň rovnako zástupca našej spolupracujúcej organizácie z ČR, člen predstavenstva združenia LEX, psychológ PhDr. Jiří Král. V prípade záujmu o účasť je potrebné sa prihlásiť. Kontakty tu download .pdf alebo link http://www.hsprijatie.eu/konferencia…

P.S.: po udalostiach uplynulého roka sme sami zvedaví čo nás tam čaká :o)

Ing. Ľudovít Miklánek, predseda predstavenstva