Správa z XVI. vedeckej konferencie „Zbrane a prevencia psychosociálneho zlyhania“

V dňoch 6.-7.9. 2012 sa v Spišskej Novej Vsi a 19.10.2012 na pôde VŠ Medzinárodného podnikania ISM v Prešove uskutočnila uvedená medzinárodná konferencia v dvoch blokoch. Prvý septembrový bol určený pre odbornú verejnosť, druhý októbrový bol otvorený predovšetkým pre študentov. Ja som vystúpil s témou „Motivácia vlastnenia zbrane z pohľadu zákona“, kolega Ficek pohovoril na tému „Mediálny obraz vlastníka zbrane“.
Táto správa prichádza neskôr predovšetkým z dvoch príčin. Okrem pracovného zaneprázdnenia aj z dôvodu potreby utriedenia si dojmov a myšlienok z tejto akcie. Keďže po poslednej novele zákona o strelných zbraniach a strelive je strelecká verejnosť veľmi citlivá na akékoľvek debaty psychológov na tému zbraní, sami sme tam išli takpovediac so stiahnutým žalúdkom. Očakávali sme frontálny útok na držiteľov zbraní. Všetko však dopadlo inak.
V prvom rade chcem poďakovať Spišským strelcom, ktorí nás na predmetnú konferenciu upozornili a zabezpečili na nej kráľovskú propagáciu Legis Telum. Vidieť hneď pri hlavnom vstupe na psychologickú konferenciu náš veľký terč „s piškótou“ a logom oblepený posledným znením zákona nás samých prekvapilo.
Organizačne bola konferencia zvládnutá dobre. Pár skutočností nás však prekvapilo hneď v úvode. Okrem značného zastúpenia kléru, ktoré sme na psychologickej konferencii o zbraniach a ich použití naozaj nečakali, to bol samotný program.
Download .pdf – Program konferencie.
Človek by si povedal, že kopa vecí bola hodne ďaleko od hlavnej témy. Okrem toho som pozoroval ešte jeden fenomén, ktorý ma viac ako znepokojil. Viacero osôb, ktoré k téme zbraní prednášali s nimi zjavne nemali žiadnu reálnu skúsenosť. Ani s právnou úpravou ich vlastnenia, ani manipuláciou a čo je podľa mňa najhoršie, ani problematikou zbrane ako sociálneho aspektu ako takou. Žiaľ, to nebránilo v tom, aby sa k nej snažili „fundovane“ vyjadrovať. Viedlo to samozrejme k opakovaniu rôznych, štatistikami už dávno vyvrátených klišé, o „zlých a nebezpečných zbraniach“, ktoré môžu za väčšinu fyzického násilia. Dokonca sa objavil aj výrok, že „človek by sa nemal brániť, aj keby ho to malo stáť život“.
V každom prípade sa dali počuť aj veľmi zaujímavé a vecné príspevky. Napríklad príspevok npor. PaedDr. Peter Hámora, člena Vikariátu Ordinariátu OS a OZ SR MV SR, ktorý veľmi elegantne zhrnul základné morálne aspekty prevencie a zjavne mal princípoch použitia zbrane jasno. Rovnako aj PhDr. Andrej Franek, súdny znalec v oblasti psychológie v téme „Mentálne kontraindikácie a zbraň“ veľmi zaujímavo a so štatistickou argumentáciou zhrnul svoje reálne poznatky z oboru svojej pôsobnosti. Skutočne na zamyslenie boli aj ním prezentované štatistiky, na základe ktorých najfrekventovanejšou zbraňou v našich končinách bol nôž použitý pri manželskej hádke. Jeho rada „keď sa doma hádate, nerobte to v kuchyni“ stojí za úvahu. Vzhľadom na rôzne skutočnosti ktoré boli prezentované, následné diskusné bloky boli skutočne podnetné. Na viacerých diskutujúcich som badal isté zamyslenia sa iným uhlom pohľadu na zbrane ako také. Ak sa podarilo zasiať to povestné semienko pochybnosti o mediálnou masážou pretláčaných floskuliach, stálo to za to.

Zástupcovia LT na konferencii
Osobne mi z tejto skúsenosti z danej konferencie vychádza jediné. A to potreba zúčastňovať sa na týchto podujatiach, vysvetľovať realitu aj v akademických kruhoch, pretože predstava o držaní zbraní a ich vlastníkoch je tu stále veľmi skreslená. Príčinou je nedostatok kontaktu so „zbraňovou realitou“, ktorú mnohí dostávajú iba cez pokrivenú medializáciu incidentov so zbraňami, kde sa často zamieňajú aj také pojmy ako obranca – vrah. Dôsledkom sú podobné návrhy riešení, akou bola aj Lipšicova novela so zoznamom politicky nekorektných zbraní.
Chcem poďakovať organizátorke pani doc. PhDr. Márii Gažiovej, PhD., že sa odvážila túto tému otvoriť a k diskusii o nej v akademických kruhoch pozvať aj „exotov“ z praxe, ktorí mali zjavne iný názor na vec. Dostali sme dvakrát po sebe možnosť otvorene prezentovať názor, ktorý šiel proti prúdu. To dnes, vo svete stále silnejšieho masírovania mozgov „mienkotvornosťou“, nie je samozrejmé.

Ing. Ľudovít Miklánek, predseda predstavenstva LT, o.z.