Prieskum záujmu o prednášky a kurzy

Združenie Legis Telum v poslednom období organizovalo rôzne prednášky, kurzy a akcie po celom Slovensku. Aby sa do budúcnosti skvalitnil a zefektívnil prístup združenie Legis Telum k členskej základni a širokej verejnosti, vyhlasuje združenie Legis Telum anketu, ktorej cieľom je zistiť záujem v regiónoch Slovenska o vybraté prednášky a kurzy. Na základe výsledkov tejto ankety budú stanovené termíny a mestá, kde sa tieto akcie budú organizovať.

 

 

 

 

 

Združenie Legis Telum má v pláne na rok 2014 zorganizovať kurzy prvej pomoci v spolupráci s Falck akademy, kurzy na prípravu žiadateľa na vydanie zbrojného preukazu v spolupráci s RDAkademy, prednášky o Krajnej núdzi a Nutnej obrane pod vedením JUDr. Mareka Čecha a kurzy bezpečná manipulácia so zbraňou pod vedením Streleckej akadémie.

 

Odkaz na anketu:    Prieskum záujmu o prednášky a kurzy

 

Anketa je anonymná.