Prednášky o nutnej obrane a krajnej núdzi

Občianske združenie Legis Telum v rámci svojej osvetovej a vzdelávacej činnosti už tradične pripravuje pre svojich členov ale i pre širokú streleckú verejnosť prednášky s témou „Nutná obrana a krajná núdza“. Tohto roku sa prednášky konali v troch veľkých mestách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začalo sa prednáškou v Bratislave 8. marca. Prednáška sa konala v priestoroch partnera združenia Legis Telum – strelnice T&T na Agátovej 10/A v Bratislave. V útulnej spoločenskej miestnosti sa stretlo viac ako 60 ľudí so spoločným cieľom vypočuť si slová prednášajúceho JUDr. Mareka Čecha, ktorý z pohľadu podpredsedu okresného súdu a hlavne z pohľadu sudcu a strelca dopodrobna objasnil všetkým prítomným problematiku trestného práva. Prednáška sa niesla v pokojnej uvoľnenej atmosfére a trpezlivo boli zodpovedané všetky otázky zúčastnených. Na záver prednášky bolo zodpovedaných aj značné množstvo otázok ohľadom združenia Legis Telum a jeho činnosti, ktoré ma veľký prínos pre streleckú verejnosť v našej krajine.  Na prednáške mali členovia možnosť zaplatiť si členské príspevky na rok 2013, vyzdvihnúť si preukazy či informovať sa o rôznych činnostiach združenia Legis Telum. Zopár okamihov zachytených z prednášky si môžete pozrieť v našej fotogalérii tu…

 

Séria prednášok pokračovala v druhom najväčšom meste na Slovensku a to metropole východu v Košiciach. Zúčastnilo sa jej bezmála 30 členov i nečlenov združenia. Prednáška sa konala v priestoroch Technickej Univerzity Košice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, za čo im patrí obrovská vďaka. Celú prednášku organizačne zabezpečovala Lucia Knappová z Košíc, ktorá sa postarala aj o osobné pozvanie partnerov zo širokého okolia a propagáciu prednášky. Prednášajúci bol opäť tradične JUDr. Marek Čech. Témy prednášky boli rovnaké ako aj na predchádzajúcich prednáškach. Cieľom bolo objasniť problematiku  obrany pred hroziacim nebezpečenstvom alebo trvajúcim útokom a veľa ďalšieho, čo viac či menej súvisí s nutnou obranou a krajnou núdzou. Niekoľko zdokumentovaných okamihov nájdete tu…

 

Posledná tohtoročná prednáška sa konala 27. septembra na strednom Slovensku vo Zvolene. V priestoroch hotela Academic na ulici P.O. Hviezdoslava sa zišlo približne 30 poslucháčov vďaka Martinovi Kupovi, ktorý sa vo Zvolene o všetko postaral. Tentokrát sa na prednášku podarilo okrem už tradičného prednášajúceho JUDr. Mareka Čecha prizvať aj prokurátora Mgr. Vladimíra Martinoviča. Zloženie prednášajúcich okorenilo prednášku o názor prokurátora. Ako  aj v predchádzajúcich prípadoch, ani teraz sa nepodarilo prednášku ukončiť skôr ako po 4 hodinách. Svedčí to o vysokej úrovni ale aj o náročnosti problematiky a množstve konštruktívnych otázok zúčastnených poslucháčov. Ponúkame zachytené okamihy, ktoré sú k dispozícii tu…

 

Okrem týchto troch prednášok, ktoré boli organizované združením Legis Telum sa o Nutnej obrane a Krajnej núdzi hovorilo aj na prednáške „Nosenie, manipulácia a úschova zbraní“ organizovanej partnerom združenia Legis Telum – Klubom Spišských Strelcov v Spišskej Novej Vsi. Prednáška sa konala 31.5.2013 v priestoroch strelnice KSS. Taktiež na akcii SWS (Stretnutie Webfora – Slovensko) v Istebnom na Orave pod vedením Dušana Záňa 18. – 19.5.2013. JUDr. Marek Čech spolu s Mgr. Vladom Martinovičom sa venovali svojim poslucháčom 18.5. vo večerných hodinách.

 

Za uskutočnenie prednášok o Nutnej obrane a Krajnej núdzi patrí najväčšia vďaka prednášajúcim, JUDr. Marekovi Čechovi a Mgr. Vladimírovi Martinovičovi. Nastavili kvalitu prednášok na veľmi vysokú úroveň, o čom svedčí čas trvania prednášok, množstvo otázok kladených publikom či vysoký záujem o ďalšie prednášky. Ich obetovaný osobný čas a ochota spravidla cestovať po celej krajine je neoceniteľná. V neposlednej rade je potrebné poďakovať aj členom združenia Legis Telum Lucii Knappovej a Martinovi Krupovi za ich čas a ochotu pri organizovaní prednášok na východe či strede Slovenska a samozrejme publiku, členom združenia Legis Telum a širokej streleckej verejnosti, pre ktorých má zmysel tieto prednášky organizovať.

 

Združenie Legis Telum bude aj do budúcna organizovať podobné prednášky po celom Slovensku.

 

Alexander Tuba – člen predstavenstva LT