Pošlite svoj názor Európskej komisii

vieme že mnohí nesúhlasíte so zákazom samonabíjacích zbraní s ktorým prišla Európska komisia. Je dobré že svoj nesúhlas dávate najavo v diskusiách na internete.

Prejavte však svoj občiansky postoj na správnej adrese. Napíšte priamo pôvodcovi návrhu, napíšte svoje námietky voči pripravovanej legislatíve priamo Európskej komisii! Píšte vecne a bez invektív, môžete aj v rodnej reči. Každý však musí napísať sám za seba. V prípade hromadného podania totožných správ budú všetky námietky odmietnuté ako pochybné. Už k tomu raz došlo, komisia s týmto odôvodnením zmietla desiatky tisíc negatívnych ohlasov.

Svoje osobné stanovisko môžete poslať komisii pomocou tohto formuláru:

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=feedback&docId=3085376

Ďakujeme.

Legis Telum
JUDr. Boris Draškaba
Predseda predstavenstva

 

PS: Združenie Legis Telum už svoju pripomienku Európskej komisii poslalo. Jeho znenie si môžete pozrieť tu pod týmto linkom. Ale znova opakujeme, že je nutné aby ste vy poslali svoj vlastný text, vlastnými slovami!