Plénum Legis Telum

Vážení členovia,
touto cestou v zmysle ust. článku VII A Stanov združenia zvolávam plénum Legis Telum na ktoré Vás srdečne pozývam.

Zasadnutie pléna sa uskutoční dňa 11.2.2016 o 16.00 hod. na Okresnom úrade v Trenčíne (Hviezdoslavova 3 – náhľad na mape) v zasadacej miestnosti č.140.

Program zasadnutia je nasledovný:

– prezencia,
– príhovor predsedu predstavenstva,
– zhodnotenie a správa o činnosti združenia v roku 2016 predstavenstvom,
– správa kontrolnej komisie,
– odsúhlasenie zmeny sídla združenia z doterajšej adresy sídla na súčasnú korešpondenčnú adresu,
– plán činnosti na rok 2016,
– moderovaná diskusia na aktuálne otázky.

Teším sa na stretnutie.
Dr. Boris Draškaba
predseda predstavenstva
V Bratislave dňa 30.12.2015