Otvorený list

Vzhľadom na vývoj situácie prerokovávania návrhu smernice o zbraniach v orgánoch EÚ sme si dovolili osloviť otvoreným listom pána podpredsedu Vlády SR a ministra vnútra. Prosím šírte tento list. V EÚ už nejde len o zbrane ale celkovo o to, či vykročí smerom k totalitnému superštátu alebo si zachová základné demokratické princípy.

download listu v .pdf  TU