Nový zákon o poľovníctve

Pre tých z nás, ktorí sa venujú aj lovu prinášame dôležité upozornenie. Dnes bol na portáli Slov-lex.sk zverejnený návrh nového zákona o poľovníctve. Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) k tomuto návrhu končí 20.11.2018, pričom k návrhu sa cestou tohto portálu môžu vyjadrovať aj občania ako jednotlivci či záujmové občianske organizácie. Registrácia na portáli je veľmi jednoduchá a bezplatná.

Z pohľadu použitia strelnej zbrane zákon prináša nové aj staronové pravidlá ako napr. lov lukom, zákaz lovu kušou či krátkou palnou zbraňou, zákaz použitia nočných zameriavačov, tlmičov hluku výstrelu, obmedzenie kapacity nábojovej schránky samonabíjacej poľovnej zbrane na dva náboje či zákaz používania oloveného streliva pri love vodného vtáctva v mokradiach.

Samotný text návrhu je na stiahnutie v položke sprievodná dokumentácia/ vlastný-materiál.doc Podrobnosti o prebiehajúcom MPK nájdete na tejto linke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/784

Po ukončení MPK bude o návrhu zákona ďalej rokovať vláda a následne ho v troch čítaniach prerokuje NRSR. Konečná podoba zákona teda môže byť v mnohých bodoch podstatne odlišná.

JUDr. Boris Draškaba, Legis Telum