Komentár pred Novým rokom

Tak som počul, že sme vyhrali. Vyhrali sme bitku, vojna pokračuje. Nie som si celkom istý, či skutočne môžeme hovoriť až tak optimisticky. Novela zákona o Zbraniach a strelive bola len odložená. Je to výsledkom množstva protichodných názorov a ohlasu verejnosti na novelu, ktoré dala jednoznačne najavo nielen mediálnou kampaňou. Svoju rolu tu zohrala aj celková politická situácia a nejednotnosť názoru poslancov koalície na znenie novely.

Po nešťastných udalostiach v Devínskej Novej Vsi sa na televíznych obrazovkách prezentovala nekompetentnosť ministra vnútra. Počínajúc technickými omylmi, po zjavnú neznalosť Zákona o zbraniach a strelive. Všetko smerovalo len k jedinému. Politicky vyťažiť z tragickej  situácie. Bez ohľadu na Ústavu SR a celospoločenské dôsledky. Nasledoval extrémne rýchly a neprofesionálny návrh novely zákona. Ak vo vyspelej demokratickej spoločnosti nastane tragédia podobného rozmeru, ako bol Harmanov čin, nasleduje vyšetrenie činu, zistenie príčin a okolností. Po ich zistení možno začať uvažovať nad navhovaním opatrení, ktoré by pomohli znížiť pravdepodobnosť podobných činov, pretože zabrániť im nie je možné. Na Slovensku sa asi veští z gule. Vec nie je prešetrená, ale Ministerstvo vnútra už po troch dňoch vedelo, koho treba „postihnúť“. Priamym dôsledkom bol vznik novely zákona, odporujúcej Ústave v toľkých bodoch, že v rámci riadneho legislatívneho procesu sa k nej niektorí zákonodarci nechceli ani vyjadriť. Samotný čin zjavne nikdy nebude vyšetrený. Zbabraný návrh novely zanikne v množstve iných senzačných správ a ministra vnútra na zodpovednosť nepoženie ani opozícia.
Zodpovednosť za neschopnosť mocných sa v našej krajine prenáša na občana. V tomto konkrétnom prípade na 157 tisíc držiteľov zbrojných preukazov. Ako jedna z verejne prezentovaných “tvárí” Legis Telum, som bol v poslednom období konfrontovaný s názormi širokej verejnosti. “Prečo propagujete zbrane? K čomu je to dobré?” Úprimne ma tento postoj šokoval. V celom procese protestu voči nekompetentnému návrhu novely zákona sme zbrane nikdy nepropagovali. Radový občan si však z mainstreamových médií vyberie len niektoré slová. Nepočuje súvislosti. Ak ma následne boli ochotní počúvať len pár minút, zväčša sa všetko vysvetlilo a získali sme ďalšieho priaznivca. Faktom zostáva, že väčšina občanov je k problémom hluchá a ich názor sa vyvíja podľa tendenčných správ na Markíze.
Od augusta, pod tlakom udalostí, sa však dokázali zmobilizovať tisíce ľudí. Na začiatku stálo desať aktívnych a pomoc tisícov sa spontánne navliekala ako korálky. Výsledkom boli dve úspešné petície, ktoré významne ovplyvnili proces pripomienkovania novely vo všetkých stupňoch legislatívneho procesu. Od ministerstva po parlament. Zároveň sa slovenská strelecká verejnosť dokázala spojiť a formou jednotného hnutia zabránila prijatiu protiústavného, legislatívneho zmätku. Zatiaľ. Celý proces je len odložený. Fenomén spolupráce, ktorý tu vznikol pod tlakom ohrozenia našich práv a slobôd, si musíme chrániť. Z tohto miesta sa môžem len poďakovať všetkým, ktorí pomohli. Najradšej by som vám jednotlivo potriasol rukou, ale 13 999 rúk, by som asi nezvládol.
Nasledujúci rok bude pre nás veľmi významný. Nepriaznivá ekonomická situácia, neustále kauzy, to všetko zamestnáva občana. Pod takým tlakom sa ľahko môže prihodiť, že opäť povstane pokus o presadenie obmedzujúcich pravidiel. Ročne sa v parlamente prijíma okolo šesťsto zákonov. Neriešme teraz, či ich naozaj všetky potrebujeme. Zákon o zbraniach a strelive je v súčasnom znení jedným z najmodernejších v Európe. Jeho dôsledné uplatňovanie v plnej miere dokáže riešiť problematiku legálne držaných zbraní v našej spoločnosti. Nepotrebuje žiadnu novelu. Ak sa pridržíme obľúbenej (a zväčša jedinej) rétoriky ministra vnútra, cesta k “ochrane nevinných obetí” nevedie cez bezhlavé reštrikcie, ignorovanie Ústavy a mediálne klamstvá. Jedinou cestou je dôsledná práca príslušného rezortu v prospech občanov. O čom doterajšie množstvo nevyšetrených káuz rozhodne nesvedčí.
V časoch našich predkov bol za vlastenca považovaný ten, kto sa vedel postaviť proti ohrozovaniu slobody občanov. Buďte vlastencami. Verím, že keď by opäť nastala kríza, slovenská strelecká verejnosť znova dokáže vytvoriť jednotné hnutie, ktoré našim voleným zástupcom, plateným z našich daní, dá najavo názor ich voličov. Počas zasadnutia parlamentného výboru pre Obranu a bezpečnosť, na ktorom sa zúčastnil aj minister vnútra, hájili jeho členovia legitímne práva občanov. Rovnováha demokracie je však veľmi krehká. Nedovoľme aby ju niekto jednostranne strhol na svoju stranu, nedovoľme aby sa staval do pozície záchrancu sveta a na nás bezdôvodne ukazoval prstom ako na potenciálnych vrahov a násilníkov len preto, že sa mu to hodí na dosahovanie jeho cieľov. K zbraniam nepatrí politika ani emócie. Diskusia o zbraniach musí zostať vo vecnej rovine. Hovorte s ľuďmi okolo seba a vysvetľujte im problematiku. Legálne držané zbrane spoločnosť neohrozujú, ale stabilizujú. Spoločnosť ohrozujú nelegálne držané zbrane, s ktorými si rezort ministra vnútra dokáže len veľmi ťažko poradiť. Vysvetľujte, že STRELCI SÚ SLUŠNÍ ĽUDIA. Ak sa názor na nás bude formovať len z povrchných správ, raz prehráme.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám a sebe, doteraz pomohli. V nastupujúcom roku sa opäť navzájom budeme potrebovať. Vyhrali sme bitku, vojna pokračuje.

Daniel Tureček, Ľudovít Miklánek