Dočasný chaos

A máme čo sme nechceli. Takto sa začínal článok, ktorý uvádzal prijatie poslednej novely zákona č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive v slovenskom parlamente. Dovolím si ho parafrázovať. A majú čo nechceli. Kto? Ministerstvo vnútra a polícia.

 

Podľa informácií, ktoré k nám prichádzajú ako od občanov (žiadateľov a držiteľov ZP), tak aj z okresných oddelení evidencií zbraní a streliva, sa súčasná situácia dá označiť ako značne chaotická. Nikto nevie čo a ktoré zbrane presne si má predstaviť pod definíciou “konštrukčne odvodené”. Ministerstvo ani Policajné prezídium žiadny presný zoznam zbraní nemajú. Podľa medializovaných informácií pripravujú “orientačný zoznam”.

 

Osobne som veľmi zvedavý, ako sa budú robiť presné rozhodnutia na základe orientačného zoznamu. Každý, kto sa orientuje v problematike zbraní si uvedomuje vysokú pravdepodobnosť problému. “Konštrukčná odvodenosť” je u samonabíjacích zbraní skôr zaklínadlo ako reálny pojem. V každom prípade je súčasný stav taký, že u mnohých zbraní dnes nikto nevie, či ich považovať za konštrukčne odvodené alebo nie. Nevedia to presne ani na oddeleniach evidencie zbraní a streliva.

Druhý a z môjho pohľadu väčší problém problém sú samotné psychotesty. Neexistuje vykonávací predpis. Podľa ministerstva zdravotníctva bude o 3 MESIACE. To je štvrť roka. Nám ale zákonom stanovená lehota plynie. Čas na ministerstvo nepočká. U koho a ako spraviť psychotest? Nikto nevie, nikto si nie je istý. Oddelenia evidencie dostali usmernenie, kde bol priložený link na zoznam klinických psychológov. Na otázku pracovníka či ide o “určených” alebo “doporučených” odpoveď nedostali. Držitelia ktorý sa testu dožadovali boli odmietnutí s odkazom, že nie je stanovená metodika testu ani náležitosti dokumentov, ktoré má psychológ vystaviť. Ak sa začnú plošne vykonávať až o 3-4 mesiace, tak je vysoká pravdepodobnosť, že všetci zákonom stanovenú lehotu nestihnú. Samozrejme, psychológovia nevidia problém. Vraj to pri súčasných počtoch vychádza jeden žiadateľ na jeden deň. Áno, vrátane sviatkov sobôt a nedieľ. Stihne “sa to”, jedine ak z toho spravia masovku. Prvé inzeráty sa už objavili. Nad 10 ľudí naraz výrazné zľavy a vykonanie testu vo vlastných priestoroch podľa výberu. Takže znova formalita.

Štát na nás uložil požiadavku, ale neumožňuje nám ju splniť. Chcú po nás aby sme robili psychotesty a sami nevedia ako. Chcú mať zvlášť podchytené konštrukčne odvodené zbrane a sami nevedia, ktoré to sú.

Preto by som vás chcel požiadať o trpezlivosť a zhovievavosť. Predovšetkým s radovými policajtami, pracovníkmi oddelení evidencií zbraní a streliva. Boli do problému hodení rovnými nohami tak ako my. Ak vám náhodou nepomôžu vedzte, že rovnako ako vy nevedia ako. Súčasnú situáciu riešil aj parlamentýn výbor pre obranu a bezpečnosť. Aj z našej strany je snaha konštruktívne prispieť k riešeniu. Samozrejme ak budú kompetentní ochotní načúvať. Na všetky problémy, ktoré sa postupne ukazujú sme vopred upozorňovali.

Vážny problém môže nastať u osôb, ktoré ZP potrebujú k výkonu povolania a nebude im vydaný, prípadne predĺžený. Ak by vinou nedodržania správnych lehôt, prípadne zákona došlo k vážnym zásahom do práv, bude potrebné si ich brániť. Aj tu sme k dispozícii.

Ľudovít Miklánek, predseda predstavenstva LT