Každá palná zbraň, či už je to revolver, pištoľ, alebo puška má mechanizmus, ktorý umožňuje strelcovi vystrelenie zo zbrane v požadovanom čase. Tento mechanizmus sa nazýva spúšťový mechanizmus. Spravidla je ovládaný ukazovákom strelcovej ruky. Zbrane prešli zaujímavým vývojom, začali sa deliť podľa konštrukcie, podľa použitia, podľa určenia alebo podľa veľkosti či kalibru. Spolu so zbraňami sa vyvíjali aj spúšťové mechanizmy zbraní. Konštruktéri sa snažili skonštruovať spúšťové mechanizmy čo najviac spoľahlivé, jednoduché a bezpečné. Venovali sa aj chodu spúšte, dĺžke spúšťania, odporu spúšte. Niektoré konštrukcie sa ujali a prežili do dnes, iné zanikli. Dnes poznáme niekoľko základných charakteristík spúští, ktoré sa objavujú v popise zbraní svojou zaužívanou skratkou, ktorá má veľkú výpovednú hodnotu a presne charakterizuje vlastnosť zbrane.

 

  • SA – Single Action – Jednočinný spúšťový mechanizmus

Tento mechanizmus je charakteristický tým, že stlačením spúšte môže dôjsť k uvoľneniu bicieho mechanizmu a teda k výstrelu len vtedy, keď strelec alebo pohyb záveru po predchádzajúcom výstrele najprv napne bicí mechanizmus a to tak, že bicie kladivko (kohútik) ostane zachytené v napnutej polohe. Tento mechanizmus ja charakteristický pre staršie revolvery (napríklad Colt Single Action Army 1873) a napríklad pre legendárnu pištoľ Colt M1911. Colt M1911 je charakteristická práve týmto druhom spúšte a aj využitím vlastností tejto spúšte. Dodnes je na americkom kontinente obľúbený spôsob nosenia zbrane s nábojom v nábojovej komore, natiahnutým bicím mechanizmom (kohútikom) a zaistené manuálnou poistkou v púzdre.

Colt Single Action Army mod. 1873                                                    Colt M1911 A1

 

  • DA – Double Action – Dvojčinný spúšťový mechanizmus

Dvojčinný mechanizmus funguje odlišne ako jednočinný mechanizmus. Stláčaním spúšte strelec napína bicí mechanizmus až do doby, kedy dôjde k spusteniu bicieho kladivka (kohútika) a iniciácii (odpáleniu) náboja. Bicie kladivko je pri tom v prednej polohe alebo na bezpečnostnom ozube. Táto spúšť je tiež charakteristická pre niektoré zbrane.

 

  • SA/DA – Single Action/Double Action

Pravdepodobne najviac používaná kombinácia spúšťového mechanizmu. Väčšina moderných zbraní využíva spúšťový mechanizmus s vlastnosťami SA a DA mechanizmov. Spája ich výhody do jednej zbrane. V praxi to znamená, že zo zbrane, ktorá má SA/DA spúšťový mechanizmus je možné strieľať v jednočinnom aj dvojčinnom režime. Pokiaľ zbraň nabíjate, vložíte zásobník aj s nábojmi do zbrane, natiahnete záver a pustíte ho. Záver svojím natiahnutím do zadnej polohy jednak natiahne bicí mechanizmus do napnutej polohy a zároveň pri svojom spustení do prednej uzamknutej polohy zasunie náboj do nábojovej komory. Stlačením spúšte len uvoľníte už napnutý bicí mechanizmus. To sa deje prakticky pri každom výstrele. Avšak po vypustení napnutého bicieho mechanizmu do prednej polohy alebo na bezpečnostný ozub, staviate spúšťový mechanizmus do dvojčinného režimu. Vhodné napríklad na dennodenné nosenie. Ak potrebujete vystreliť, nemusíte napínať bicí mechanizmus, stačí stlačiť spúšť (pravdaže pokiaľ zbraň nie je zaistená manuálnou poistkou) a tá napne bicí mechanizmus a iniciuje náboj, dôjde k výstrelu. Ďalší výstrel už pochopiteľne bude v režime SA, pretože záver pri výstrele natiahne bicí mechanizmus.

Pochopiteľne dlžka chodu spúšte je u oboch spúšťových mechanizmov iná. SA má kratší cho spúšte, pretože pohyb spúšte len uvoľňuje napnutý bicí mechanizmus. DA má dlhší chod spúšte, pretože najprv musí napnúť bicí mechanizmus a potom ho uvoľniť. Taktiež chod spúšte je u SA spravidla hladší a kladie menší odpor ako DA mechanizmus.

 

  • DAO – Double Action Only – Výhradne dvojčinný mechanizmus

Tento mechanizmus vznikol podstatne neskôr ako predchádzajúce tri spúšťové mechanizmy. Je to v podstate dvojčinný mechanizmus, ktorý ma dĺžku chodu a odpor spúšte ako pri SA mechanizme, čiže pomerne krátky chod a menší odpor ako DA mechanizmus. Tento druh mechanizmu je výsledkom vývoja čo najbezpečnejších zbraní. Pri každom výstrele ostane bicí mechanizmus v nenapnutom stave (nie je to celkom pravda, pretože bicí mechanizmus je predopnutý, ale pre zjednodušenie nám to stačí) a počas každého stlačenia spúšte napíname bicí mechanizmus. DAO spúšťový mechanizmus sa často vyskytuje pri malých obranných zbraniach ale často ho vídať aj pri niektorých služobných zbraniach určených na obranu. Typický príklad použitie spúšťového mechanizmu DAO je malá obranná pištoľ CZ-92.

 

CZ-92 kalibru 6,35 Browning

 

  • LDA – Light Double Action

Spúšťový mechanizmus patentovaný firmou Para Ordnance

 

  • Safe Action

Spúšťový mechanizmus patentovaný firmou Glock.