Pri predĺžení členstva na rok 2022 je nutné vykonať úhradu ročného členského poplatku. Jednotlivé parametre platby vyplňte prosím nasledovne:

suma : 10 €
číslo účtu : 2928831708/1100 Tatra Banka, a.s.
konštantný symbol : 0308
IBAN kód SK64 1100 0000 0029 2883 1708

variabilný symbol : uveďte deň, mesiac a rok narodenia v tvare DDMMRRRR
MENO a PRIEZVISKO uveďte v „účele platby“ alebo v „správe pre prijímateľa

Preukaz Vám zašleme na Vašu kontaktnú adresu, budete sa ním prezentovať na akciách združenia, pri čerpaní zliav a iných benefitov u našich partnerov.
Členské preukazy spracovávame vo väčších dávkach (z finančných i organizačných dôvodov), prosíme Vás preto o trpezlivosť.

Zatiaľ nezaregistrovaní členovia postupujú podľa popisu získania členstva >>> legistelum.sk/clenstvo