Začína sa tretia zbraňová amnestia

Vážení priatelia,

novelou zákona 190/2003 zo 4. júla 2014 pribudol v našom zákone o zbraniach a strelive v trinástej časti §72 písmena e) Zánik trestnosti činu nedovoleného ozbrojovania platný od 1. decembra 2014 do 31. mája 2015.

 

Povedané jednoducho a priamo, máme tu opäť ďalšiu, v poradí už tretiu zbraňovú amnestiu, na ktorú sme poukazovali aj v článku Strelecká DNA zo 4. augusta tohto roku. V praxi to znamená, že pokiaľ ktokoľvek v období od 1.12.2014 do 31.5.2015 donesie na políciu zbraň kategórie A až C alebo strelivo, ktoré prechovával nelegálne, nebude potrestaný za nedovolené ozbrojovanie . Samozrejme sa musí preukázať, že s tou zbraňou nebol spáchaný žiaden trestný čin. Táto úloha je v rukách kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru SR. Každý, kto zbraň takto prihlási, ostáva aj naďalej majiteľom zbrane. V prípade, že vlastní zbrojný preukaz, môže si túto zbraň prihlásiť na príslušnú skupinu zbrojného preukazu. Ak nie je majiteľom zbrojného preukazu, môže jej vlastníctvo previesť na oprávnenú osobu, teda niekoho kto má príslušnú skupinu zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie. Toto je potrebné vykonať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia, že so zbraňou nebol spáchaný trestný čin. Taktiež si môže spraviť zbrojný preukaz ak má záujem. Ak nevyužije ani jednu možnosť, zbraň prepadne v prospech štátu.
Zo skúseností z predchádzajúcich zbraňových amnestií sa dá predpokladať, že ľudia opäť naberú odvahu a donesú na políciu tisíce zbraní. Pre zaujímavosť, v prvej amnestii (2005-2006) bolo odovzdaných 3463 nelegálne držaných zbraní , v druhej zbraňovej amnestii 4367 nelegálnych zbraní v roku 2010. Zaujímavý je aj fakt, že ani jednou z odovzdaných zbraní nebol spáchaný trestný čin. Spravidla ide o nálezy zbraní po starých rodičoch a majiteľoch nehnuteľností. Často sú to skôr zberateľské a historické zbrane. Asi by bolo naivné dúfať, že nejaký kriminálny živel s nelegálnym arzenálom si vstúpi do svedomia a donesie prihlásiť svoje nelegálne zbrane a ušetrí robotu polícii. Samozrejme, stať sa môže, že aj nevinný človek donesie nájdenú zbraň, ktorou bol ozaj spáchaný trestný čin. Kriminálno-expertízne skúmanie bude trvať určitý čas, ktorý je priamo úmerný množstvu odovzdaných zbraní. Každopádne budú mať odborníci v oblastí zbraní a streliva na Kriminalistickom a expertíznom ústave čo robiť, hlavne popri svojej každodennej práci, ktorej je určite dosť aj bez zbraňovej amnestie.

Trpezlivo si  počkáme na štatistiky po tretej zbraňovej amnestii a budeme sledovať média, ako budú „maľovať čerta na stenu“ a odhadovať koľko ešte nelegálnych zbraní koluje v rukách verejnosti a ako sú zbrane zlé a nebezpečné. Jednoznačne podporujeme čisté pohnútky zodpovedných ľudí, ktorí sa rozhodnú zlegalizovať nájdené a vlastnené nelegálne zbrane, ku ktorým sa mohli jednoducho dostať aj kúpou nehnuteľnosti či uprataním garáže po starom otcovi.

Nezabudnite! Zbraňová amnestia platí od 1.12.2014 do 31.5.2015, zbrane môžu byť odovzdané na každom policajnom útvare, ich zaevidovanie alebo prevedenie vlastníctva na osobu s potrebnými oprávneniami je potrebné urobiť do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia, že s nimi nebol spáchaný žiadny trestný čin. 

 

Ing. Alexander Tuba

Legis Telum