Návrh správy spravodajkyne EP p. Vicky Ford

V týchto dňoch bol zverejnený návrh správy o návrhu pre smernice Európskeho parlamentu a Rady ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/477 / EHS o kontrole získavania a držanie zbraní, ktorý spracovala spravodajkyňa pani Vicky Ford. Tento dokument je dôležitý hlavne z dôvodu, že s veľkou pravdepodobnosťou určuje smer, ktorým sa bude návrh smernice uberať v Európskom parlamente. Väčšina poslancov EP bude zrejme k návrhom spravodajkyne pri hlasovaní prihliadať.

Po preštudovaní je možné konštatovať, že európske orgány naďalej počítajú so zákazom samonabíjacích zbraní ktoré vznikli úpravou so samočinných. Ide prakticky o prevažnú väčšinu u nás evidovaných športových samonabíjacích pušiek, ktoré majú držitelia Zbrojných preukazov vo vlastníctve. Tieto ale aj niektoré iné časti sú z hľadiska SR neprijateľné a dúfame že poslanci jednotlivých členských štátov napriek tejto správe budú hlasovať v prospech vlastných občanov. Naše združenie sa ani v tejto situácii nevzdáva a spolu s partnermi z ostatných členských zemí podniká aktivity k jej zvráteniu. Dúfame že zdravý rozum zvíťazí nad politickou objednávkou.

Návrh je možné si pozrieť  TU

BD, LM