Návrh novely

Vážení priatelia,
na rokovanie Vlády SR bol predložený upravený návrh novely zákona o strelných zbraniach a strelive z dielne Ministerstva vnútra SR. Nové znenie návrhu novely zákona sa nevysporiadalo so zásadnými legislatívnymi pripomienkami združenia Legis Telum ani s pripomienkami Generálnej prokuratúry SR a Národného bezpečnostného úradu. Návrh je podľa nášho názoru naďalej protiústavný, likviduje športovú a zberateľskú činnosť a od 1.1.2011 prináša nezmyselný zákaz nadobúdania rozsiahlej kategórie zbraní.

Združenie Legis Telum pokračuje vo svojej činnosti v tejto veci. Naša pozornosť sa presúva smerom k Národnej rade SR…

 

Text druhého návrhu novely si môžete stiahnuť tu: http://www.rokovania.sk/…

 

Text našej pripomienky ku návrhu č.2 si môžete stiahnuť tu: Pripomienka č. 2