Naše prednášky o Krajnej núdzi a Nutnej obrane

Vážení priatelia, členovia.

Tento rok opäť pokračujeme v sérii prednášok na tému Krajná núdza a Nutná obrana, ktoré ste si obľúbili a počet záujemcov z roka na rok narastá. Pri organizovaní prednášok sa snažíme miesto organizovania prenášať do miest, kde sme v minulosti ešte neboli, aby sme možnosť zúčastniť sa na prednáškach priblížili čo najväčšej skupine ľudí. Minulý rok sa nám podarilo zorganizovať prednášky v Bratislave (29.4.2016) a v Prešove (23.6.2016). V roku 2015 sme zorganizovali prednášku v Trenčíne (20.11.2015). V roku 2013 boli prednášky v Bratislave (8.3.2013), Zvolene (27.9.2013) a Košiciach (3.5.2013). Prednášky majú vďaka prednášajúcemu, JUDr. Marekovi Čechovi veľmi vysokú kvalitu a často sa stáva, že ľudia, ktorý prednášku absolvovali si ju chodia vypočuť opakovane.

Prvá tohtoročná prednáška sa uskutočnila v Nitre. Na organizovaní prednášky sa priamo podieľal Daniel Čížik zo Športového Streleckého klubu Taktickej a Bojovej streľby – Zobor, za čo mu patrí obrovská vďaka. Priestory, kde sa prednáška organizovala, mali kapacitu 220 miest a vôbec nás neprekvapilo, keď sme registráciu na prednášku museli zastaviť tri týždne pred jej uskutočnením z dôvodu naplnenia kapacity miestnosti. Aj vďaka vašej zodpovednosti, mnohí z vás včas nahlásili, že sa nebudú môcť prednášky zúčastniť a ich miesto sme operatívne posúvali záujemcom, ktorí mailom alebo telefonicky nahlásili vážny záujem o prednášku. Podarilo sa tak zopár miest posunúť aj oneskorencom, ktorí sa nestihli zaregistrovať. Z dôvodu veľkého počtu poslucháčov, sme spolu s prednášajúcim zvolili formu prednášky bez otázok počas prednášky a voľnú diskusiu až na konci prednášky. Záver prednášky sa niesol v uznaní kvality obrovským potleskom publika, čo ako som sa dozvedel neskôr od JUDr. Marek Čecha, prekvapilo to aj jeho, samozrejme veľmi milo.

Cieľom týchto prednášok ako aj cieľom združenia Legis Telum je už od začiatku osvetová a výchovná činnosť streleckej verejnosti. O tom, že sa nám to darí realizovať svedčí aj fakt, že povesť našich prednášok a akcií sa pomaly vžívajú do povedomia streleckej verejnosti. V poslednej dobe sa pomerne často stretávame s požiadavkami streleckých klubov, streleckých organizácií ale aj jednotlivcov na pomoc alebo priamo na zorganizovanie podobných prednášok, čo svedčí aj o tom, že vedenia týchto organizácií si uvedomujú, že musia svojich členov a strelcov vychovávať aj v oblasti práva, prvej pomoci a pod. Teší nás to a snažíme sa postupne plniť tieto požiadavky, nie vždy to však ide rýchlo a pružne, ako by sme všetci chceli. Na prednáške v Nitre sme uskutočnili aj distribúciu tričiek Molon Labe a tak sme opäť naplnili požiadavky záujemcov o tieto tričká. Za celú túto distribúciu patrí vďaka Vladislavovi Zálešákovi, ktorý sa o to postaral. V neposlednej rade patrí veľká vďaka hlavne garantovi prednášok JUDr. Marekovi Čechovi, ktorý sa dokázal aj napriek náročnosti jeho povolania utrhnúť vo svojom osobnom čase od rodiny, za jeho ochotu pricestovať cez celé Slovensko a odprednášať náročnú a citlivú tému, ktorá v dnešnej dobe čím viac rezonuje médiami. Vďaka ochote prednášať ďalej, budeme tieto prednášky organizovať v ďalších mestách po Slovensku a budeme sa snažiť objasniť túto problematiku členom ale aj širokej verejnosti (pomer členov a nečlenov Legis Telum bol na poslednej prednáške bol 43.7% členov oproti 56.3% nečlenov).

Na záver mi dovoľte upozorniť, že nasledujúca prednáška sa bude organizovať s najväčšou pravdepodobnosťou v meste Ružomberok v druhej polovici júna 2017. O tejto prednáške Vás samozrejme budeme informovať v dostatočnom predstihu mailom, facebookom a na našich stránkach.

Ing. Alexander Tuba