Legislatíva – smernica a materiály do trialógov

Priatelia,

končí sa nám pomaly lenivý august a blíži sa september. Čo sa týka diania okolo smernice, znamená to, že nadchádza ďalšie kolo legislatívneho „zápasu“ o výslednú podobu navrhovanej regulácie. V priebehu septembra by výbor Európskeho parlamentu IMCO mal schváliť mandáty pre rokovania a následne sa oficialne začnú tzv. trialógy. Čo to znamená?

 

Ako sme už viac krát avizovali, v tzv. trialógoch sa vzájomne stretnú zástupcovia Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Rady a budú hľadať kompromis medzi pôvodným návrhom Európskej komisie, schváleným stanoviskom Rady a schváleným stanoviskom gestorského výboru Európskeho parlamentu IMCO. Trialógy budú prebiehať pod vedením Slovenska ako momentálne predsedníckej krajiny. O výsledku trialógov bude následne hlasovať plénum Európskeho parlamentu. Termín hlasovania pléna je predbežne plánovaný na november 2016.

 

Pokiaľ máte záujem podrobne sa oboznámiť s materiálmi, ktoré budú predmetom trialógov, na priložených linkách sme pre Vás zverejnili oficiálne stanovisko Rady a neoficiálny konsolidovaný text pozmeňovacích návrhov ktoré schválil gestorský výbor Európskeho parlamentu IMCO. Navrhované zmeny sú v oboch dokumentoch zvýraznené. Materiál Rady predstavuje Radou schválené navrhované zmeny pôvodného návrhu smernice ako ho predložila Európska komisia. Materiál IMCO predstavuje sumár pozmeňovacích návrhov, ktoré schválil výbor IMCO na svojom chaotickom zasadnutí, pričom tieto zmeny sú zapracované priamo do súčasne platného a účinného znenia smernice.
Verím, že sme všetci po dovolenkách nabrali dostatok síl. Čaká nás tažký rok. Smernica pritom zďaleka nie je a nebude jediná vážna vec, ktorou sa na poli zbraňovej legislatívy budeme musieť zaoberať. Spomeniem napr. nedotiahnutý zákon o športe vo vzťahu k streleckým organizáciám, problematickú reguláciu reklamy zbraní a streliva na internete, skúšanie a značenie zbraní, nedotiahnuté veci ohľadne znehodnocovania zbraní a prerábok na expanzné zbrane, prepisy a značenie expanzných zbraní, výhľadovo elektronizáciu evidencie a zopár ďalších závažnejších zmien…
Pokračujeme.
Dr. Boris Draškaba
Legis Telum
predseda predstavenstva
Odkazy:
IMCO: http://docdro.id/c4QdNhK
Rada: http://docdro.id/pMQ6kxD