Legis Telum prizvané do rozporového konania

Priatelia,

aj touto cestou by som veľmi rad poďakoval všetkým z vás ktorí svojim hlasom podporili našu zasadnú hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o strelných zbraniach a strelive prostredníctvom Portálu právnych predpisov.

S potešením vám oznamujem, ze vaša snaha nebola márna a aj vďaka vašej podpore sme boli Ministerstvom vnútra SR oficiálne prizvaní do tzv. rozporového konania k návrhu novely v ktorom ministerstvo ako gestor prerokuje so zástupcami jednotlivých rezortov ako aj so zástupcami verejnosti ako je Legis Telum ich zasadne pripomienky k textu.

O ďalšom vývoji vo veci vás budeme priebežne informovať.

Ďakujeme.

JUDr. Boris Draškaba
predseda predstavenstva