Koniec expanzov na Slovensku?

Každý, kto aspoň trocha sleduje problematiku zbraní, zaznamenal tento týždeň správy o zadržaní väčšieho množstva samopalov vz.58, napr.: AKTUALNE.sk: Samopaly prerábali na ostré, prišiel na to policajný duch

Samozrejme sme si vypočuli a prečítali kopu poznámok o tom, aké ľahké je takto zohnať „ostrú zbraň a podobne. Dovoľte mi preto zareagovať a vysvetliť niektoré pojmy a často i dojmy z tejto témy, ktorá sa neobjavuje po prvý raz. Isté je momentálne len to, že nás čakajú zmeny.

Čo je to vlastne „expanz“? 
Podľa zákona je to „palná zbraň skonštruovaná výhradne na použitie streliva určeného do expanzných zbraní, vylučujúca použitie guľového náboja…“. V jednoduchosti – zoberiete plne funkčnú zbraň, na začiatku a na konci hlavne vyvŕtate diery do ktorých vložíte oceľové kolíky, ktoré potom zavaríte. Prvý kolík zabezpečuje aby išiel nabiť iba cvičný („slepý“) náboj bez strely. Druhý, aby sa do hlavne spredu nedal vsunúť žiadny predmet a teda aby sa zo zbrane nedala spraviť predovka. Takto upravená zbraň nič nevystrelí, spraví iba plameň a zvukový efekt.
Na čo je dobrá takáto zbraň?
V zásade ľudia tieto zbrane vlastnia z troch dôvodov. Prvým je zberateľstvo. Expanz možno nadobudnúť od 18 rokov na občiansky preukaz, teda bez nutnosti vlastniť Zbrojný preukaz. Na rozdiel od znehodnotených zbraní, si zachováva plnú funkčnosť mechaniky a teda i určitú hodnotu. Druhým je reenactment. Ide predovšetkým o členov klubov histórie, ktorí sa zaoberajú predvádzaním bojov napríklad z druhej svetovej vojny. Treťou je použitie pri výcviku, kde by mohlo byť v niektorých situáciach použitie „ostrej“ zbrane nebezpečné.

Je „expanz“ nebezpečný a dá sa zneužiť?
Riziko pri použití spočíva vo výšľahu z hlavne a vysokej intenzite hluku pri výstrele. Môže teda prísť k popáleniu, zvlášť nebezpečné pri zasiahnutí očí. Spôsobovaný hluk môže poškodiť sluch, či už dlhodobým používaním, alebo aj akútne s dlhodobými následkami pri akustickej traume.

Zneužitie zbrane je možné dvomi spôsobmi. Dá sa s nimi stretnúť podobne ako pri plynových zbraniach, vzhľadom na ľahšiu možnosť nadobudnutia, pri trestnej činnosti. Hlavne ide o vyhrážanie, prípadne sú nimi vykonávané lúpežné prepadnutia, kde dochádza k hrozbe zbraňou, nakoľko sa dajú ľahko zameniť s „ostrými“ zbraňami. Druhým spôsobom zneužitia je prerábanie expanzov späť na zbrane schopné vystreľovať projektily. Teoreticky stačí odstrániť z hlavne predmetné kolíky. Nie je to však jednoduché. Hlaveň je po predošlom vŕtaní a predovšetkým zváraní v daných miestach výrazne oslabená. Často sa teda stáva, že takto spätne prerobené zbrane (ak nedošlo ku kompletnej výmene celej hlavne) pri streľbe spôsobia vážne zranenia samotnému strelcovi. Nejeden „domáci kutil“ takto prišiel o prsty. Takáto zmena charakteru a skupiny zbrane je samozrejme zakázaná a ide o trestný čin.

Problém prerábania expanzov späť na „ostré“ zbrane už dávnejšie prekročil rámec Slovenska. Expanzy ako ich poznáme my a ako sú popísané vyššie, sú v ostatných štátoch Európy (vrátane ČR) buď zakázané, alebo je možné ich nadobudnutie len na základe ekvivalentu nášho zbrojného preukazu. To samozrejme už dávno využívajú organizované skupiny, ktoré si u nás ľahko na slovenského občana zoženú expanz a po prevoze do ľubovoľnej krajiny (aj vďaka Schoengenu ľahko) ho prerobia a využívajú na trestnú činnosť. Prerobených expanzov zo Slovenska bolo zachytených relatívne dosť, viem napríklad o prípadoch v Španielsku, Estónsku a i. Na tento problém sme okolitými štátmi samozrejme upozorňovaní.

Čo s tým?
Zmena musí nastať, nakoľko súčasné nastavenie systému voľného prístupu k expanzným zbraniam je zjavne zneužívané a vytvára problémy nielen na Slovensku. Dnes na nákup stačí občiansky preukaz a vek nad 18 rokov. Predajca zaznamená komu takúto zbraň predal, ale ďalšia prípadná zmena vlastníka už nikde nie je registrovaná a rovnako ani to, čo sa s danou zbraňou stalo. Na jednej strane to nezaťažuje občanov, ale i otvára široké pole pre prípadné zneužitie. Ak sa pozrieme do okolitých štátov, sú prakticky tri možnosti:

1. úplný zákaz expanzov. Asi najhorší variant. Sú tisíce majiteľov expanzov, ktorí by ich museli nechať znehodnotiť. Znamenalo by to postupnú kriminalizáciu vlastníkov, ktorí svoj majetok nadobudli legálne. Samozrejme enormný zásah do vlastníckych práv a absolútny koniec rekonštrukcií historických bojov ako ich poznáme. Občania by tým dostali riadne „po hube“. Realita by bola taká, že tisíce expanzov ktoré sú medzi ľuďmi by odrazu „zmizlo“. Rovnako ako to bolo s perkusnými revolvermi, jednoducho by sa automaticky presunuli do ilegality.

2. zmenu expanzov z kategórie D na C, teda možnosť nadobúdať ich iba na Zbrojný preukaz. Menšie zlo. Časť ľudí, predovšetkým tí ktorí robia reenactment by si spravila ZP. Bežní vlastníci, ktorí expanz majú na stene a na silvestra z neho pár rán vystrelia by ho „stopili“. Medzi iným aj preto, že posledné novelizácie zavedením nových požiadaviek zdvihli náklady na jeho vybavenie nad 200,- eur. Takže rovnako ako v bode 1, väčšina dnes už predaných zbraní zmizla. Bolo by ale možné nadobúdať nové zbrane.

3. zavedenie presnej evidencie, ktorá nebude viazaná na Zbrojný preukaz. Z môjho pohľadu najlepšie riešenie. Išlo by o zavedenie evidencie vlastníkov expanzov a znehodnoteniek, ktorá by bola pravidelne aktualizovaná. Čiže vlastník by mohol vlastníctvo previesť na inú osobu s tým, že obaja sa ako v prípade ostatných zbraní dostavia na miestne príslušné oddelenie PZ aj s danou zbraňou, ktoré evidenciu vlastníkov zbraní a streliva vedie. To preverí zbraň, ako i to, či kupujúci spĺňa kritéria zákona, ktoré sa vzťahujú na jej nadobudnutie a následne o tom vykoná záznam. Čiže prevzatie princípov z dnes existujúcej evidencie zbraní a streliva s tým, že nebude nutné na jej nadobudnutie zbrojný preukaz. Toto riešenie by bolo najprijateľnejšie aj z pohľadu širokého spektra vlastníkov, predpokladám, že väčšina súčasných vlastníkov by sa so zbraňou na bezplatné zaregistrovanie dostavila.

Ako to dopadne ukáže čas a predovšetkým parlament 🙂 Dúfam, že tvorcovia novely budú prihliadať na to, akú záťaž uvalia na súčasných vlastníkov. Pretože podľa toho bude vyzerať reakcia verejnosti. Treba si uvedomiť, že súčasní vlastníci nie sú tí, ktorí expanzy zneužívajú. Ak by ho chceli zneužiť, už ich zrejme nemajú. Ak je cieľom zabrániť nelegálnym pohybom zbraní, tak prílišné reštrikcie môžu spôsobiť pravý opak. My za Legis Telum sa budeme určite snažiť ovplyvniť znenie prípadnej novely tak, aby sme v oblasti zbraní stále patrili vo svete medzi tie slobodné krajiny.

 

Ing. Ľudovít Miklánek

predseda predstavenstva