Formulár

Adresa trvalého bydliska

Som držiteľ zbrojného preukazu

Som členom poľovného združenia

Som členom streleckého klubu

Fotografia tváre spredu (ako na osobné doklady), v dostatočnej kvalite na tlač.Obrázok s kontrolným textom
Pri vykonávaní úhrady vyplňte prosím jednotlivé parametre platby nasledovne :

suma : 10 €

číslo účtu : 2928831708/1100 Tatra Banka, a.s.

IBAN kód : SK64 1100 0000 0029 2883 1708

konštantný symbol : 0308

variabilný symbol : ako variabilný symbol uveďte deň, mesiac a rok narodenia v tvare DDMMRRRR

poznámka : svoje MENO a PRIEZVISKO prosím uveďte v „účele platby“ alebo v „správe pre prijímateľa“