Prelomové hlasovanie vo výbore LIBE
Po dlhej dobe môžeme ohlásiť v rámci vojny EÚ proti legálnym držiteľom zbraní aj dobré správy. 9.5.2016 prebehlo hlasovanie parlamentného výboru Európskeho parlamentu pre Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE). Hlasovalo o pozmeňo [...]
Bruselské novinky alebo ako sa má naša vec?
Keďže sa znova pohli ľady v oblasti smernice, dovoľujeme si vás informovať o súčasnom stave. Bruselský byrokratický aparát roztočil kolesá a každým ďalším krokom sa nám darí stále viac chápať, ako tieto mlynské kamene fungujú. Správy máme dobré aj [...]
Zástupcovia LT v Bruseli
V dňoch 5.-6.4.2016 sa zástupcovia nášho združenia JUDr. Boris Draškaba a Ing. Ľudovít Miklánek v rámci ochrany práv občanov SR zúčastnili pracovnej cesty do Európskeho parlamentu v Bruseli. Cieľom bolo tlmočiť nezmyselnosť pripravovaných zákazov  [...]
Návrh správy spravodajkyne EP p. Vicky Ford
V týchto dňoch bol zverejnený návrh správy o návrhu pre smernice Európskeho parlamentu a Rady ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/477 / EHS o kontrole získavania a držanie zbraní, ktorý spracovala spravodajkyňa pani Vicky Ford. Tento dokument [...]
Ako sa vyvíja zákaz zbraní zo strany EÚ?
Stále častejšie dostávame otázku, či príde k zákazu samonabíjacích zbraní, alebo či sa chystaný návrh nepodarí cez EP pretlačiť. Odpoveď je iba jediná – dnes to nikto nevie. Legislatívny proces v podaní EÚ je byrokratický festival ktorého výsledok [...]
Stretnutie neziskových organizácii na IWA v Norimbergu
V soboru 5.3.2016 o 12:00 prebehlo počas výstavy IWA v priestoroch NürnbergMesse stretnutie európskych organizácii zastrešujúcich vlastníkov strelných zbraní naprieč členskými štátmi EÚ. Zorganizované bolo organizáciou Firearms United zastúpenou K [...]
Oficiálne stanovisko SR k návrhu smernice EK a jeho pripomienkovanie
Od 18.2. do 24.2.2016 beží na Portáli právnych predpisov Ministerstva spravodlivosti SR medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu Predbežného stanoviska SR k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS  [...]
PETÍCIA – prekročili sme 20.000 podpisov
Vážení podporovatelia a priatelia, dovoľte nám napísať pár slov k prebiehajúcej petícii proti plánovanému zákazu držby predovšetkým samonabíjacích zbraní z dielne Európskej Komisie. K dnešnému dňu, za december a január, sa pod petíciu podarilo zoz [...]
Revízia smernice o strelných zbraniach – kryštalizovanie pozície EP a členských štátov
Vážené dámy a páni, v mene pána europoslanca Richarda Sulíka vám ďakujem za sledovanie noviniek ohľadom revízie smernice o kontrole získavania a vlastnenia zbraní, ktorej vývoj pán Sulík naďalej podrobne sleduje. Minulý týždeň sa v Bruseli konalo  [...]
Nový predpis o znehodnocovaní zbraní
Priatelia, dňa 8. apríla 2016 sa začína vykonávať nové NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2403 z 15. decembra 2015, ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných streln [...]
Príhovor
Vážení priatelia, ako mnohí viete, koncom januára na pôde EP prebehli dve stretnutia medzi europoslancami, zástupcami občanov a priemyslu a p. Vicky Ford, ktorá je kľúčovou osobou v procese schvaľovania návrhu smernice nakoľko bola ustanovená do f [...]
Vyjadrenie ministrov vnútra V4
Na stretnutí ministrov vnútra Visegradskej skupiny (V4), ktoré sa uskutočnilo 19. januára 2016 za prítomnosti ministrov SR, ČR, Poľka, Maďarska a čestných hosťov zo Slovinska, Srbska a Macedónska vnikla zhoda ohľadom postoja týchto krajín k pripra [...]