Zákon o športe a povinnosti športových klubov
Dňa 1.1.2016 vstúpil do účinnosti nový zákon 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Do 30.6.2016 plynie prechodné obdobie, kedy je potrebné sa podriadiť sa novým povinnostiam vyplývajúcim zo zákona.   V nasledujúcom č [...]
Čo vám EK nepovie a v čom vás rovno oklame
Každá reakcia Európskej Komisie a jej zástupcov na problematiku zbraní je, diplomaticky povedané, diskutabilná. Na to sme si už zvykli. Predsa len, ľudia z komisie zbraň videli zväčša len na obrázku, nerozlišujú medzi legálnosťou a nelegálnosťou a [...]
Otvorený list
Vzhľadom na vývoj situácie prerokovávania návrhu smernice o zbraniach v orgánoch EÚ sme si dovolili osloviť otvoreným listom pána podpredsedu Vlády SR a ministra vnútra. Prosím šírte tento list. V EÚ už nejde len o zbrane ale celkovo o to, či vykr [...]
Jarné stretnutie členov LT
V sobotu 28.5.2016 od 9:00 do 15:00 prebehlo už tradičné stretnutie členov nášho združenia v Nitre. Ďakujeme pánovi Fraňovi za poskytnutie priestorov a všetkým účastníkom za bezpečný a úspešný priebeh akcie. Dúfame, že aj napriek dlhším debatám o  [...]
Čo nového smernica?
Priatelia, ako iste viete, nedávne hlasovanie o návrhu smernice vo výbore Európskeho parlamentu LIBE prebehlo v náš prospech a tento výbor odmietol všetky Európskou komisiou navrhované zákazy. V súčasnosti na pôde Európskeho parlamentu prebieha di [...]
Prelomové hlasovanie vo výbore LIBE
Po dlhej dobe môžeme ohlásiť v rámci vojny EÚ proti legálnym držiteľom zbraní aj dobré správy. 9.5.2016 prebehlo hlasovanie parlamentného výboru Európskeho parlamentu pre Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE). Hlasovalo o pozmeňo [...]
Bruselské novinky alebo ako sa má naša vec?
Keďže sa znova pohli ľady v oblasti smernice, dovoľujeme si vás informovať o súčasnom stave. Bruselský byrokratický aparát roztočil kolesá a každým ďalším krokom sa nám darí stále viac chápať, ako tieto mlynské kamene fungujú. Správy máme dobré aj [...]
Zástupcovia LT v Bruseli
V dňoch 5.-6.4.2016 sa zástupcovia nášho združenia JUDr. Boris Draškaba a Ing. Ľudovít Miklánek v rámci ochrany práv občanov SR zúčastnili pracovnej cesty do Európskeho parlamentu v Bruseli. Cieľom bolo tlmočiť nezmyselnosť pripravovaných zákazov  [...]
Návrh správy spravodajkyne EP p. Vicky Ford
V týchto dňoch bol zverejnený návrh správy o návrhu pre smernice Európskeho parlamentu a Rady ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/477 / EHS o kontrole získavania a držanie zbraní, ktorý spracovala spravodajkyňa pani Vicky Ford. Tento dokument [...]
Ako sa vyvíja zákaz zbraní zo strany EÚ?
Stále častejšie dostávame otázku, či príde k zákazu samonabíjacích zbraní, alebo či sa chystaný návrh nepodarí cez EP pretlačiť. Odpoveď je iba jediná – dnes to nikto nevie. Legislatívny proces v podaní EÚ je byrokratický festival ktorého výsledok [...]
Stretnutie neziskových organizácii na IWA v Norimbergu
V soboru 5.3.2016 o 12:00 prebehlo počas výstavy IWA v priestoroch NürnbergMesse stretnutie európskych organizácii zastrešujúcich vlastníkov strelných zbraní naprieč členskými štátmi EÚ. Zorganizované bolo organizáciou Firearms United zastúpenou K [...]
Oficiálne stanovisko SR k návrhu smernice EK a jeho pripomienkovanie
Od 18.2. do 24.2.2016 beží na Portáli právnych predpisov Ministerstva spravodlivosti SR medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu Predbežného stanoviska SR k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS  [...]