Bezpečnosť alebo eurá? V zdravotníctve eurá.

V poslednej dobe v spoločnosti rezonuje veľa vecí. Otvorene sa hovorí o tom, ako je občan považovaný za dojnú kravu a nosiča lístkov do urny. Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Ministerstvom vnútra však v poslednej dobe posunuli pomyslenú latku ignorácie a cielenej buzerácie vlastných slušných občanov do novej výšky. Nie len zoznamom – nezoznamom na ktorom sú – nie sú politicky nekorektné zbrane bez ľadu a skladu ktorým nás odkazujú na komerčný ruský server (áno, baviť sa v tomto prípade “právnej istote” skutočne nemôžme). V pondelok bola do medzirezortného pripomienkového konania daná novela vyhlášky o posudzovaní zdravotnej a psychickej spôsobilosti držiteľov Zbrojných preukazov.

 

Po preštudovaní musí každý, kto si vie reč paragrafov preložiť do reči ľudskej a pozná aktuálne znenie zákona o zbraniach a strelive pomyslieť, že niekomu veľmi záleží na tom, aby:

 

a) vznikali nové žiadosti, výpisy, tlačivá a hlavne POPLATKY (je asi jasné ktorej skupine)
b) čo najmenej občanov s čistým registrom trestov mohlo držať zbraň (tí so záznamami sa štátu nepýtajú vôbec)
Kde nemôže čert, tam pošle úradníka. Inak povedané, aj keď občan na niečo nárok zo zákona má, štátny úradník vymyslí taký spôsob byrokracie, aby mu v tom prakticky zabránil. Stačí si pozrieť dátum prechodnej doby v zákone o zbraniach a strelive, dátum účinnosti navrhovanej novelizovanej vyhlášky a čo je v nej napísané. Rozumové pochody týchto úradníkov sú mi záhadou. Tvorbou vyhlášky v zrýchlenom medzirezortnom konaní chcú akože napraviť paskvil, ktorý vznikol tiež vďaka tomu, že bol “zrýchlený” a odborná debata okolo neho zo strany ministerstva vyslovene nežiadúca.

Niekto si tu mýli príčiny s následkom, a správa sa ako zaschnutý feudál. Bezúhonných občanov (a taký musí zo zákona byť každý držiteľ ZP) automaticky považuje za klamárov a podvodníkov. To je prezumpcia viny. Na základe toho nastavuje vyhlášku tak, aby im prakticky zabránil dosiahnuť zákonom garantované práva. Z ústavy si robí  trhací kalendár, núti občana nosiť svoju zdravotnú dokumentáciu kade tade. A to všetko len preto, že úzka skupina, ktorá má dosah na najvyšších štátnych úradníkov chce zavádzať stále nové a nové poplatky.

Vážení, im nejde vôbec o bezpečnosť (a už ani o klamlivý pocit bezpečnosti). Tu už ide vyslovene iba o eurá. Neskryte a priamo. Preto vás prosím, či ste strelec alebo nie, podporte elektronicky nami podanú zásadnú pripomienku (link dolu). Nedajme sa donekonečna biť ako poddaní. Slovensko nie je banánistan pre gorily. Slovensko je demokratická republika.

 

 

Ľudovít Miklánek, predseda predstavenstva LT

 

 

 

Prihlásiť sa k tejto pripomienke je možné iba do polnoci utorka 14.2.2011. Keď ide o strihanie práv občanov, ministerstvo má veľmi naponáhlo.

Link na podporu pripomienky >>> https://lt.justice.gov.sk/Public/…

 

Text pripomienky >>> Pripomienka na stiahnutie vo formáte .pdf