https://www.youtube.com/watch?v=cpqy-fc6du0 [...]
V posledných dňoch sa v médiách začali ako na bežiacom páse objavovať rôzne hysterické články z oblasti držania strelných zbraní. Titulky hovoria o nakupovaní zbraní vo veľkom, o streleckom výcviku celých rodín s deťmi, náraste záujemcov o zbrojný [...]
Ak chce niekto spoločnosť ovládať, odzbrojí ju
ROZHOVOR: Ak chce niekto ovládať ľudí, prvé, čo im zoberie, sú zbrane. Nenájdete súvislosť medzi počtom legálne vlastnených zbraní a počtom vrážd. Ukážte mi inú civilizovanú krajinu než odzbrojenú Britániu, kde môže vrah odseknúť na ulici hlavu vo [...]
Registrácia na akciu Hunter Club
Vážení členova Legis Telum, Priatelia otvárame registráciu na Partnerskú akciu v Hunter clube, ktorá sa bude konať 25.10.2015. Vzhľadom na kapacitu priestorov strelnice je počet obmedzený na 50 ľudí. Podmienky a postup registrácie sú rovnaké ako n [...]
Výhercovia dvoch kníh sú už známi
Vážení členovia, v rámci tohtoročnej  letnej akcie Legis Telum nám boli poskytnuté dve knihy “Československé pištole 1918 – 1950” (ISBN 8020415505). Tieto knihy venoval do súťaže pán Milata z obchodu  Milata – Zbrane a Stre [...]
Ďalšia LT akcia – tentokrát na strelnici Hunter club
Vážení členova Legis Telum, laufy ešte nestihli poriadne vychladnúť po IV. Letnom stretnutí členov a partnerov Legis Telum a už pre Vás pripravujeme ďalšie podujatie. Hunter Club v Bratislave, ako jeden z najnovších partnerov združenia, sa v spolu [...]
Organizačné pokyny k letnému stretnutiu LT 2015
Vážení členovia a partneri občianskeho združenia Legis Telum, ako už isto viete v sobotu 26.9.2015 sa uskutoční Letná akcia Legis Telum na strelnici Drapliak pri Čachticiach, preto vám prinášame program a nevyhnutné podrobnosti.     Na č [...]
Letná akcia Legis Telum 2015
Vážení členovia a podporovatelia,   IV. letné celoslovenské stretnutie členov, partnerov a podporovateľov združenia Legis Telum sa uskutoční v sobotu 26. septembra 2015 na strelnici Drapliak RDAcademy v Čachticiach. Veríme, že rovnako ako po  [...]
Novela zákona č. 190/2003 Z.z. nadobudla účinnosť
ážení členovia,   1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 120/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive.   Konsolidované znenie zákona č. 190/2003 Z. z. nájdete tu.  [...]
Zbraňová kultúra na Slovensku
Médiá a politici nás naučili podvedome očakávať v oblasti postoja spoločnosti voči zbraniam skôr to negatívne. Ja sa ale chcem dnes venovať dobrým správam. Príspevok z TA3 a  Záznam z tlačovej konferencie Prvou je to, že prebehla  tretia zbraňová  [...]
Uhrali sme pat
Vážení priatelia, Národná rada nám schválila novelu zákona o strelných zbraniach a strelive. Plénum schválilo text takmer v rovnakej podobe, ako ho do parlamentu predložila vláda a vládou schválené znenie zodpovedalo výsledku rozporového konania k [...]
Poslanec Gál žiada reguláciu streleckých klubov
Priatelia, ako už zrejme viete, práve prebehlo tzv. prvé čítanie návrhu novely zákona o strelných zbraniach a strelive v Národnej rade SR. V rozprave k prvému čítaniu vystúpili viacerí poslanci a ako už býva zvykom, pokiaľ ide o regulovanie a vymý [...]